Moksleivio duomenys
+370
Pavyzdžiui 61234567
Vieno iš tėvų / globėjų duomenys
+370
Pavyzdžiui 61234567
 
Apie dydžius